Ko zadiši iz domače pečice

Odkar leta niso več pomembna, sem začel šteti drugače, zato sem šele pri številki 3. Prvo leto jih je bilo 50, drugo 83, letos že 100+ (100 slovenskih in 12 tujih). Za vodnik po slovenskih gostilnah gre. In tako me je ob skorajšnjem izidu tretjega I Uroš Mencinger

Ko zadiši iz domače pečice