Pridelava in predelava sadja in zelenjave

Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo mora slovenska živilskopredelovalna industrija dosledno upoštevati pravila sledenja živil od njive do mize. Živilska industrija po novem lahko in mora spremljati že pridelavo surovine na polju ali vzrejo Andreja Širca Čampa

Pridelava in predelava sadja in zelenjave