Suho sadje

Sušenje je ena od najstarejših oblik konzerviranja. S sušenjem se teža in prostornina sadja zmanjšata za štiri- do petkrat, z odstranjevanjem vode pa se poveča koncentracija sladkorja celo za 70 %. Žal se s sušenjem zmanjša količina vitaminov – Andreja Širca Čampa

Suho sadje